blank

Kvalitet

Kvalitetspolicy

Teckentrup Center är Teckentrups svenska kedja för försäljning och montage av portar och dörrar.

Teckentrup GmbH är en av de största tillverkarna av portar och dörrar i Europa. I Sverige sköts försäljning och distrubition av Teckentrup Scandinavia AB som är Teckentrup GmbH´s helägda dotterbolag. Som auktoriserad återförsäljare till Teckentrup integreras vi genom ett utbildningsprogram i Teckentrups kvalitetsarbete

  • kvalitet
  • prisvärdhet
  • kundnöjdhet
  • service

Vi ska uppnå våra kvalitetsmål genom:

  • Att känna igen och förstå de krav som ställs av våra kunder.
  • Att utveckla och genomföra processer för produktutveckling, tillverkning,

Download Kvalitetspolicy (pdf)

ISO 9001 certifkat

Certifikat kvalitetsstyrningssystem enligt DIN EN ISO 9001:2008 (pdf)