blank

Företagets historia

Teckentrups historia börjar med att en smidesverkstad grundades i staden Gütersloh (Tyskland) år 1932. Först långt senare - år 1960 - bestämdes en ny framtid för Teckentrup. Teckentrup började specialisera sig på portar och dörrar. Så började alltså ett nytt skede på en marknad med mycket snabb tillväxt. År 1978 flyttade företaget till en ny fabrik i Verl. Först nu hade Teckentrup alla förutsättningar för att med framgång kunna engagera sig på säkerhetssystemsmarknaden, som har mycket goda framtidsperspektiv. Teckentrup tog vara på sin chans och blev inom några få år ett av de ledande företagen för brandskyddssdörrar.

Från att ursprungligen ha varit en liten hantverksfirma har Teckentrup utvecklats till ett medelstort industriföretag. Företaget har kämpat hårt för den position som det idag har på brandskyddssektorn, och ser det som en utmaning att ständigt utveckla nya produkter överallt där man behöver bättre och innovativa lösningar. Detta mål vill Teckentrup under de kommande åren uppnå, framför allt med våra dörrar och portar, som måste kunna svara mot alla de olika och specifika kraven som ställs. Ett bra exempel på sådana specifika krav är rökskyddet, ljusisoleringen, säkerheten och värmeisoleringen. Idag förknippar både arkitekter, låssmedar och konsumenter namnet Teckentrup med föredömliga helhetslösningar, en optimal kombination av perfekta funktioner, tilltalande design och enkel montering.

Omedelbart efter det att Tyskland hade förenats, byggde Teckentrup på mycket kort tid en ny och generöst koncipierad fabrik i Großzöberitz (i delstaten Sachsen-Anhalt). Den moderna fabriken utrustades med effektiva maskiner och garanterar mycket korta leveranstider, samt en ständig kvalitetsförbättring. Bredvid huvudfabriken i Verl byggde Teckentrup kring millennieskiftet en mycket moden produktionshall på 12.800 m² direkt vid motorvägen A2. Där tillverkas idag rull- och takskjutportar för privat bruk och för industrin på de modernaste tillverkningsmaskinerna.

Idag har Teckentrup ca. 950 ytterst kvalificerade medarbetare. CAD-tekniken, datorstyrda tillverkningssystem, moderna kontor och ett optimalt distributionsnät är en självklarhet för företaget. Introduktionen av ett kvalitetsstyrningssystem visar hur viktigt det är för oss att tillgodose kundernas önskemål, och engagera oss för en optimal kvalitet. Dessutom är det viktigt för oss att visa på nya vägar i riktning mot en ny teknologisk framtid. På basis av en kvalitetsstyrnings-manual har vi redan idag förberett oss för en framtida certifiering. Ett internt hearing-team ansvarar för att den definerade kvalitetsmåttstocken också omsätts i praktiken, utan kompromisser. Teckentrup fick som första företag ett certikat för kvalitetsstyrningssystemet enligt DIN EN ISO 9001, utfärdat av förbundet ttz ("dörrar/portar/karmar").

Även i utlandet har Teckentrup egna filialer och återförsäljare. I många länder både inom EU och i Östeuropa har våra produkter certifierats vad det gäller brandskydd, rökskydd och säkerhet. Därav resulterar också den stigande efterfrågan och vår stora exporttillväxt.