blank

Miljö

Inledning

För Teckentrup är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.

Teckentrups miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten – miljöarbetet skall genomsyra hela verksamheten – från fabrik och ända ut till installation på byggarbetsplats. För att arbetet med miljöfrågor skall nå ända fram till slutkonsument, integrerar Teckentrup sina auktoriserade återförsäljare (Teckentrup Centers) i miljöarbetet.

För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda Teckentrups miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppn

Miljöpolicy Teckentrup Center (pdf)

Miljövarudeklaration Industriportar (pdf)

Miljövarudeklaration Rullportar & galler (pdf)

Underhålls- och Miljövarudeklaration-Ståldörrar (pdf)