blank

Säkerhet - på alla nivåer

"Med säkerhet mer service - med detta motto kommer vi att presentera vårt omfattande tjänsteerbjudande för våra mässbesökare", berättar Meinolf Funkenmeier.

 

Säkerhet vid bygget sträcker sig från brand-och inbrottsskydd till planerings-och leveranssäkerhet. För att kunna erbjuda detta på alla nivåer, har dörr-och port-specialisten Teckentrup (Verl) utvecklat ett omfattande koncept som omfattar både produkter och också service. På BAU 2015 (hall, B3, monter 321) presenterar företaget detta program detaljerat för partner från hantverket och planeringen.

På BAU 2015 kommer Teckentrup inte bara presentera de nyaste produktinnovationerna, utan även det betydande utökade serviceprogrammet för partner i hantverket och planeringen. "Säkerhet betyder också säkerhet för våra partner. Därför engagerar vid oss i rådgivning och har utvecklat nya moduler för detta", berättar Teckentrup-VD:en Meinolf Funkenmeier. Ett omfattande seminarerbjudande, utbildade rådgivare som väl känner till hantverket och arkitekturen, ett speciellt partnerprogram för underhåll av portar och hjälpsamma onlineverktyg i Profi-portalen av företaget räknas till dessa moduler. "Utökad service, hålla leveranstider korta - det är också viktigt för oss, likaså den höga produktkvaliteten", säger Funkenmeier.

Brandskyddsdörr-programmet av Teckentrup står för flerfunktionalitet. I detta exempel är dörren brandavvisande enligt EN 1634-1 (DIN 4102) och röktät (DIN 18095). Även olika nivåer på inbrottsskydd (upp till RC 4) är möjliga. Avancerade konstruktiva detaljer sörjer dessutom för enkelt och snabb montering av byggelementen

Med blicken på de nya produkterna står klassiska säkerhetsaspekt i förgrunden, bland annat

  • utförandessäkerhet: Avancerade vägganslutningar och förbättrade fästdetaljer förenklar monteringen och minskar felkällorna.

  • Brandskydd: Här presenterar Teckentrup flerfunktionella brandskyddsdörrar som uppfyller särskilt höga estetiska krav och kan därför användas även i representativa utrymmen.

  • Offentlig säkerhet: de nya fängelsedörrar förhindrar att de häktade rymmer. Hållbarhet och funktion optimerades här.

  • Värmeskydd: Industri-sektionsportar finns nu genomgående tillgängliga med 80 millimeters värmeisoleringskärna, också i en transparent version som glasport.

Mässans program avslutas med väldigt breda rullportar (upp till 18 meters bredd) samt den nya generationen av garageport-drev, "X 2".