blank

Ljuddörrar från Teckentrup

Ljuddörrar

Teckentrups ljuddörrar ger ljudisolering resp. bullerskydd, vilket är viktiga faktorer för människornas hälsa och välbefinnande. I synnerhet buller på arbetsplatsen påverkar inte bara -arbetsmiljön-, utan sänker också tydligt vår koncentrations - och uppfattningsförmåga. Om man har en hög bullernivå på arbetsplatsen ger Teckentrups ljuddörrar alternativt bullerskyddsdörrar av stål ett optimalt skydd. De ger en behaglig akustik, reducerar buller, ökar arbetseffektiviteten och skyddar hälsan. Tack vare ljuddörrens speciella bladkonstruktion med sitt ovanligt täta isoleringsmaterial och sina specialtätningar har dessa ljuddörrar optimala isoleringsvärden.
Om det behövs kan dessa ljuddörrar även utföras som brand och rökskyddsdörrar samt förses med inbrottsskydd och värmeisolering.  Men eftersom man aldrig har samma perfekta förutsättningar i verkligheten så bör man dra av 5 dB från det testade ljudisoleringsvärdet. Med hänsyn till att bullerkällor alltid varierar från fall till fall, så finns dessa dörrar med ett ljudisoleringsvärde på mellan 33 dB och 57 dB. Designen kommer heller inte till korta: man kan välja mellan tjock- och tunnfals, dekorativa handtag samt utföranden i ädelstål.

Teckentrup Ljuddörrar

Ståldörrar för ljudisolering, brandskydd mm avsedda för användning inom t ex industrin, handeln, i offentliga miljöer ställverk, arenor mm. Nedan redovisas ett urval av företags sortiment.

Ljuddörr dw 67
Ljuddörr av stål för användning där mycket hög ljudisolering önskas. Rw upp till 57 dB för enkeldörr, 55 dB för pardörr. Kan även användas för flykt- och räddningsvägar. Monteras i murverk, betong, cellbetong, lätta regelväggar och träregelväggar. 

Ljudisolering Rw 50-57 dB enkeldörr, 55 dB pardörr. Dörrblad tjocklek 67 mm, 2 mm stålplåt, isolerande, tjockfals med falstätning på tre sidor.  Karm Foderbildande på gångjärnssidan, spår för tätningslisten. Minst 3 infästningspunkter per sida.