blank

Säkerhetsdörrar från Teckentrup

Säkerhetsdörrar från Teckentrup

Våra säkerhetsdörrar består av innovativa lösningar, modernaste teknik, förstklassigt material och en optimal tillverkningsprecision. Detta garanterar för att konstruktionen av säkerhetsdörren - dörrblad, karm, lås och beslag - ger den säkerhet som krävs av en säkerhetsdörr, och att personer och värdeföremål skyddas på bästa möjliga sätt. Dessa säkerhetsdörrar har en effektiv skyddsfunktion i form av en flerdubbel förregling, gångjärn som är säkrade med bultar, en säkerhetsprofilcylinder som varken kan borras upp eller dras ur, och säkerhetsbeslag, som ger ett optimalt motstånd så att den som försöker bryta sig in snabbt ger upp.
Teckentrups inbrottshämmande säkerhetsdörrar med universell skyddsfunktion kommer väl till användning både privat, inom industrin och i offentliga byggnader. Den universella säkerhetsfunktionen räcker från MK 2-dörrar för källaringångar, till celldörrar på fångvårdsanstalter. Beroende på riskbedömningen delas den inbrottshämmande funktionen enligt DIN V ENV 1627 in i klasserna MK 1 till MK 6. Vid denna indelning tas hänsyn till den kriminella energin och den utrustning som en potentiell gärningsman kan ha. För de flesta bostadshus räcker klass MK 2 och MK 3. För normala kontor räcker i regel också klass 3. En fackman kan alltid bedöma i vilken omfattning det eventuellt kan krävas speciell skyddsutrustning, som t.ex. ett larmsystem eller så kallade paniklås.