blank

Industriportar och hallportar från Teckentrup

Industriportar eller hallportar används i stora lagerhallar, industrianläggningar eller i produktionsanläggningar. Med andra ord överallt där stora passager måste kunna stängas. Utomhus används ofta takskjutportar eller rullportar. De glider antingen upp under taket eller rullas upp bakom överstycket, vilket innebär att de inte kräver mycket plats. Men också skjutportar och vikportar används ofta. Dessa är särskilt lämpliga för passager som är mycket breda.

Inomhus är det även viktigt att kunna skydda sig effektivt vid bränder, till exempel genom att skärma av olika områden i hallarna från varandra. I sådana fall kan brandportar förebygga allvarliga skador.

När det gäller industriportar är det i synnerhet funktionens långa livslängd som är betydelsefull, eftersom den ofta är kopplad till produktionen och logistiken och ett avbrott kan orsaka stora kostnader. Teckentrups industriportar övertygar tack vare den extremt robusta och pålitliga funktionen.

 

Industri-takskjutportar från Teckentrup

Takskjutportarna för industrin kan användas för många olika behov, allt från mycket hög värmeisolering till maximalt ljusinsläpp. De finns i många olika designutföranden och med olika beslagalternativ.

Rullportar och rullgaller från Teckentrup

Den enkla, men samtidigt robusta och flexibla konstruktionen med ett tätt lindat pansar ger utrymme för många olika användningsmöjligheter. Rullportar används till exempel i lastningsområden och rullgaller kan användas för att skydda butiker och parkeringshus.

Vikportar från Teckentrup

Teckentrups vikportar kan väljas upp till en maximal bredd på 16 m och används i stora reparationshallar, lastområden, redskapshallar eller fordonsdepåer. Om det måste gå fort finns vikportarna också med en elmotor och ett snabblås, t.ex. för brandkåren.

Brandportar från Teckentrup

I vårt brandportsortiment ingår skjutportar och takskjutportar som har testats avseende brandsäkerhet och brandresistans i enlighet med SS-EN 1634-1.

Universal-skjutportar från Teckentrup

Stålskjutportar används huvudsakligen för stora öppningar i underjordiska garage, på lager och i offentliga byggnader. Skjutportarna finns med enkel eller dubbel vägg, portbladet förs åt sidan bredvid passagen när de öppnas.