blank

Stålskjutport T30-1-FSA "Teckentrup 72 E"
som förhindrar eldspridning

ny konstruktion
tilltalande design
kompakt konstruktion
enkelt montage
även med gångdörr
även med glasöppning


Godkänd av byggnadsinspektionen
Stålskjutporten T30-1-FSA -Teckentrup 72 E-, som förhindrar eldspridning,
godkännande nr Z-6.20-2137, är testad enligt EN 1634-1 (DIN 4102)

Tillåten storlek
Bredd: 1000 - 8500 mm, höjd: 2000 - 6000 mm, portar upp till 1500 mm
bredd får inte vara högre än 2500 mm, röktätt utförande utan sidodörr 
bredd: 1000 - 7000 mm, höjd: 2000 - 4500 mm

Portblad
● Bestående av enskilda element (antalet motsvarar öppningsbredden), 
● med dubbla väggar, 72 mm tjockt,
● plåttjocklek: 1,0 mm

Porttätning
● Tätningsprofiler förzinkade, 2,0 mm tjocka, på tre sidor, 
● styrsko och styrrullar (portstyrning nertill),
● lådor med stängningsvikter (på stängningssidan)

Yta
Portblad och porttätning förzinkade

Sidodörr
● Mellan två portbladselement (med tröskel), 
● i portblad-elementet (utan tröskel),
● Specialbeslag svart, slutare upptill enligt DIN EN 1154

Glasning
För sidodörr: brandskyddsglas 17 mm tjockt