blank

Stålskjutport T30-2-FSA "Teckentrup E"
som förhindrar eldspridning

ny konstruktion
tilltalande design
kompakt konstruktion
enkelt montage
även med gångdörr
även med glasöppning


Godkänd av byggnadsinspektionen
Stålskjutporten T30-2-FSA -Teckentrup 72 E- som förhindrar eldspridning,
godkännande nr Z-6.20-2137, är testad enligt EN 1634-1 (DIN 4102)

Tillåten storlek
Bredd: 1500 - 8500 mm, höjd: 2000 - 6000 mm, porthalvor upp till 1500 mm
(fri genomgång) får inte vara högre än 2500 mm, röktätt utförande utan sidodörr bredd: 2501 - 7000 mm, höjd: 2000 - 4500 mm

Portblad
● Bestående av enskilda element (antalet motsvarar öppningsbredden), 
● med dubbla väggar, 72 mm tjockt,
● plåttjocklek: 1,0 mm

Porttätning
● Tätningsprofiler förzinkade, 2,0 mm tjocka, på tre sidor runtom, 
● styrrullar (portstyrning nertill),
● 2 lådor med stängningsvikter (bakom de öppnade porthalvorna)

Yta
Portblad och porttätning förzinkade

Sidodörr
● Mellan två portblad-element (med tröskel), 
● i portblad-elementet (utan tröskel),
● Specialbeslag svart, slutare upptill DIN EN 1154

Glasning
För sidodörr: brandskyddsglas 17 mm tjockt