blank

Taksjutport T30 "Teckentrup S"
som förhindrar eldspridning

Portbladet, som består av sektioner ovanpå varandra, glider tillbaka in under taket och spar så mycket plats. Denna port rekommenderas även om man har ett lågt överstycke. Väl genomtänkta säkerhetsdetaljer uppfyller alla krav som ställs arbetssäkerheten. Teckentrup brandskydds-takskjutportar löser i stort sett alla problem, även om man använder kranar eller om arbetet framför porten inte får störas.

Godkänd av byggnadsinspektionen
Takskjutporten T30 "Teckentrup S" som förhindrar eldspridning, godkännande
nr Z-6.20-2135, är testad enligt EN 1634-1 (DIN 4102)

Tillåten storlek

Bredd: 1000 - 5000 mm, Höjd: 2000 - 3630 mm,  röktätt utförande

Portblad
● Bestående av vågräta, äver varandra anordnade panel-element,
   som är förbundna med varandra medels scharnerband.
● Antalet panel-element motsvarar portens höjd.
● Dubbla väggar, plåttjocklek 0,4 mm.
● Förstärkning: U-profilram. 
● Isolering: på hela ytan limmade silikatskivor och mineralull.
● Portbladstjocklek: 40 mm

Yta
● Ut- och insidan i stucco-design (utsidan alternativt i woodgrain),
● Portblad grundmålat (ut- och insidan RAL 9002),
● om så önskas även med RAL-grundmålning (se prislistan),
● karm förzinkad, torsionsfjädrar med grundmålning.

Manövrering
Manuell manövrering eller elektrisk automatik