blank

Portar och Snabbrullportar

Röda portar och snabbrullportar

Varje port från Teckentrup kännetecknas av en mycket hög materialkvalitet och ett i minsta detalj väl genomtänkt konstruktionssystem:

 Självbärande, varmförzinkade sidostyrskenor
 Ytterst stabil, vävförstärkt portduk med PVC-fönsterinlägg
 Portduken hålls alltid spänd tack vare en speciell nederkant
 Säker tätning av sidostyrskenorna gentmot portduken tack vare speciella borsttätningar
 Kraftig snäckhjulsväxelmotor, som standard med en digital gränslägesbrytare


Teckentrups snabbrullportar rekommenderas för robust och permanent användning både inom- och utomhus. En snabbrullport säkerställer ett problemfritt trafikflöde och minskar energiförlusten avsevärt under den kalla årstiden. Dessutom skyddar dessa portar mot smuts och förhindrar luftdrag.
Utomhus är dessa snabbrullportar i kombination med Teckentrups takskjutportar och rullportar en optimal lösning, snabba på dagen och säkra på natten. Vid sidan om alla andra fördelar har dessa högmoderna snabbrullportar också ett perfekt anpassat driv- och styrsystem.

Idag ställs allt högre krav från företag på effektivitet inom distribution och produktion. Detta medför ökade krav på korta passagetider. Teckentrups snabbrullportar möter dessa krav hos sina kunder. Teckentrup arbetar kontinuerligt för att optimera korta passagetider. Vi kan därför presentera olika typer av snabbrullportar med öppning- och stängningstider på mellan 0,8-1,5 m/sek.
För att säkerställa optimal funktion och undvika onödiga reparationer av snabbrullportar krävs regelbundet underhåll av Teckentrups alla portar oavsett i vilka miljöer snabbrullportarna är installerade i. Teckentrups intelligenta anticrash system är integrerat och ökar dörrarnas säkerhet och effektivitet. Om det uppkommer en kollision mellan ett fordon och anticrash- kanten så öppnas automatiskt den kvarhållande mekanismen.

Låt oss diskutera vilka funktioner dina portar bör ha, så kan vi presentera den lösning som bäst passar dina och ditt företags behov.