Industri-takskjutport Typ C-SW40 Alu

I livsmedelsindustrin tillämpas extremt höga hygieniska krav. I dessa miljöer passa aluminiumtakskjutportar utmärkt då de kan rengöras utan att ta skada. ALU-porten besår av sandwichpaneler med ytter- och innerbeklädnad av aluminium och är hållbart och mindre korrosionsbenäget även när portarna behöver tvättas ofta.