Industri-takskjutport Typ C-SW40 XXL

Ibland har byggnader, t.ex. hangarer, extremt stora öppningar. En standardport klarar inte de nödvändiga kraven, och vi har därför utvecklat vår C-SW40 XXL-takskjutport som är speciellt konstruerad för öppningar upp till en bredd på 12 meter (max 12 x 6 m eller 9 x 8 m).

Beroende på de unika förutsättningarna för varje konstruktion är det nödvändigt att göra beräkningar för varje enskild XXL-port. Vi gör detta med hjälp av sofistikerad mjukvara, vilket resulterar i en måttanpassad, säker och hållbar, extra stor takskjutport.