Industri-takskjutport Typ C-SW80

När det är viktigt att hålla en stabil temperatur inne i byggnaden, t.ex vid kylförvaring eller byggnader med krav på låg energiförbrukning, är en högisolerad takskjutport den rätta lösningen. P.g.a sin höga stabilitet rekommenderas C-SW80 även i områden som är utsatta för kraftig vind.

C-SW80 tillverkas av 80 mm tjocka sandwich-paneler av stål med en kärna av PUR-skum. Detta i kombination med den brutna köldbryggan ger porten överlägsna isoleringsvärden (ner till 0,52 W/m2K) vilket spar energi och håller kostnaderna nere.