blank

Industri takskjutport "Typ SW 80"

 50% högre värmeisolering tack vare bruten köldbrygga och 80 mm isolerade stålpaneler
 Extremt lågt UD-värde på 0,58 W/m²k för monterad port ex. 5 x 5 meter 

 Hög vindklass: upp till vindklass 4 (= 144 km/tim.)
 Tilltalande design
 Fönster som tillval
 Även som snabbgående port
 Finns i bredder upp till 8 m
 Olika beslag som passar alla arkitekturer
 Snabbt och enkelt montage tack vare många förmonterade delar 


Den i högisolerande Teckentrup takskjutporten SW 80 rekommenderas speciellt för kylhus och lager för livsmedel. Här är isoleringsvärdet av extra stort värde för att kunna hålla en konstant temperatur. Isolerad med bruten köldbrygga och 80 mm tjocka stålpaneler samt mycket effektiva specialtätningar runtom ger ett extra lågt UD-värde på bara 0,58 W/m²k. Köld- och värmeförlusten reduceras och energikostnaderna sänks avsevärt. Denna specialport rekommenderas på grund av sin höga stabilitet även för områden utsatta för kraftig vind (t.ex. i bergstrakter eller vid kusten).