blank

Vikport för brandkåren

 

Om varje sekund räknas
Brandkår-vikskjutporten FE "Teckentrup 50" uppfyller alla krav som ställs på sådana portar - för om det brinner räknas varje sekund. Och det betyder att alla portar måste kunna öppnas så fort som möjligt efter ett larm. Denna Teckentrup-port fungerar med fjäderkraft och öppnas med hjälp av ett dragsnöre i en handvändning (strömlöst). Porten stängs manuellt mot fjäderkraften, så att fjädern förspänns automatiskt för nästa gång som porten behöver öppnas. Öppningshastigheten kan man ställa in individuellt. Och naturligtvis stämmer Teckentrups vikportar för brandkåren överens med de lagliga föreskrifter som gäller för brandkårsutustning.