blank

Max-Born-Kolleg i Recklinghausen

Tvärtemot vad många tror är brandskydd och en modern, estetisk miljö är ingen motsägelse. Det bästa exemplet är entrén på Max-Born-Kolleg i Recklinghausen. Byggnaden präglas av stora, våningshöga glasytor som förbinder avancerad teknik med en tilltalande design. De transparenta glasväggarna fungerar som brandskydd och fallskydd samtidigt som de optiskt förstorar den centrala delen av byggnaden.
Max-Born-Kolleg är ett vuxengymnasium för sju yrkesgrupper med tio olika utbildningsprogram – en smältdegel för cirka 3 000 människor. En ”hotspot” är entrén, som sträcker sig över hela byggnadens höjd. Korridorerna på de övre våningarna är öppna och går i form av läktare runt hela den centrala delen av byggnaden – en arkitektonisk higlight och en generös lösning för  en samlingsplats där tusentals människor möts.
För entréer gäller speciella brandskyddsföreskrifter, eftersom dessa är koncipierade som flyktvägar för ett mycket stort antal människor och för att risken att en brand sprider sig till andra våningar här är mycket stor. Om korridorerna på de övre våningarna dessutom är direkt riktade mot ett centrum är risken ännu högre. Detta problem har vi här löst med hjälp av våningshöga transparenta brandskyddsväggar – koncipierade för en ensidigt brandbelastning (sidan som är vänd från branden har en brandskyddsexpert godkänt). Glaset består av två skikt (float / pyran) med PVB-folie och uppfyller alla krav som ställs på brandskydd och fallskydd. Speciella förbindningar (som godkänns i vart enskilt fall) förhindrar att modulerna deformeras vid en brand resp. förhindrar glasbrott. Monteringen sker med hjälp av stål-profilsystemet "Forster Presto".
Rökskydd var också en förutsättning för de mindre representativa delarna av byggnaden. I trapphusen har vi till exempel installerat 34 stycken rörprofildörrar (T30) som säkerställer ett fullgott rökskydd tack vare sänkbara golvtätningar – som dessutom har en avsevärt längre livslängd än konventionella golvtätningar.