blank

Tekniska anspråk, modern arkitektur

Lösningar med system

Namnet Mercedes står sedan mer än 100 år tillbaka för innovativ teknik på bilsektorn världen runt. Ett så känt och högkvalificerat märke som Mercedes ställer naturligtvis också stora anspråk på infrastrukturen. För den nya filialen i Warschawa krävdes lösningar som skulle svara mot alla tekniska krav och som samtidigt skulle passa perfekt till den moderna arkitekturen. Teckentrup kunde leverera de önskade dörrarna och portarna och realiserade så perfekta lösningar med system.

Till fassadens moderna arkitektur passade industri-takskjutportar typ -SL- särskilt bra. Glasningen ger porten ett elegant utseende, samtidigt som försäljnings- och utställningslokalerna presenterar sig i optimalt dagsljus. Och det är något som speciellt kunderna uppskattar. Naturligtvis har denna port-typ också alla viktiga säkerhetsdetaljer, som t.ex. en skyddsanordning så att man inte kan klämma fingrarna och ett ingreppsskydd på sidan.

Ett bra skydd och stor säkerhet i undersjordiska garage har man med skjutportar av stål som förhindrar att eld sprider sig. Normalt hålls de ständigt öppna med hjälp ev elmagneter, men om det skulle brinnan bryts strömtillförseln via så kallade rökbrytare: porten stängs då automatiskt. Sidodörrar säkerställer en problemfri personpassage och lämpar sig också som nödutgångar. Som skydd mot inbrott och vandalism har dessutom extra garage ställts upp för kundernas bilar. Vipportar med ventilationsgaller ger en viss transparens och passar med sin design ovanligt bra till arealens moderna arkitektur.