blank

Parkeringshuset på flygplatsen i Luxemburg

Brandskydd i alla situationer /
Säkerhet både för människan och för sakvärden


Efter en byggtid på ca 4 år kunde man våren 2008 äntligen inviga den nya terminalen A på den internationella flygplatsen i Luxemburg. Den nya terminalen har en kapacitet på mer än tre miljoner passagerare om året. Och för att kunna möta de logistiska krav som så många passagerare ställer byggdes samtidigt också två nya underjordiska parkeringshus. Det nya underhordiska garaget har 4000 parkeringsplatser på 4 plan på vardera 30.000 m². Ovanligt är också design-konceptet. Inga mörrka och trista nischer,
utan behagligt ljusa väggar. Tack vare en optimal färgplanering verkar hela byggnaden ljus och tilltalande och hjälper dessutom passagerarna att hitta rätt. De fyra parkeringsplanen skiljer sig endast vad det gäller färgen, själva planlösningen är helt identisk. Naturligtvis skulle också alla brandskyddskomponeter anpassas till det nya färgsystemet: De fyra parkeringsplanen har alla en egen färg: gult, grönt, rött och blått.

Brandskydd är alltid en viktigt faktor, men speciellt viktigt är det för underjordiska parkeringshus på fyra plan. Vid planeringen av in- och utgångarna resp. in och utfarterna hade förebyggande brand- och rökskyddsåtgärder samt flykt- och räddningsvägarnas säkerhet högsta prioritet. Brandskyddsåtgärder måste kunna motverka att en brand uppstår och sprids och kunna säkerställa en lokal begränsning av rökutvecklingen. I nära samarbete med planeringsavdelningen och byggnadsfirmorna tog vi fram ett individuellt lösningskoncept, som uppfyller alla krav som ställs på säkerheten och bekvämligheten.

Därför monterade vi T90 brand- och rökskyddsdörrar vid de mest frekventerade in- och utgångarna och även på ställen med större brandrisk. På gallerian och längs med flyktvägarna mellan brandsektionerna monterade vi T30 dörrar och pardörrar med runda fönster. Vid genomfarterna mellan de enskilda parkeringsplanen monterade vi våra T30 skjutportar och T30 takskjutportar. Alla dörrar och portar levererades till byggplatsen grundmålade och behövdes sedan endast täckmålas på plats. På sektorn brandskydd i byggnader är Teckentrup sedan årtionden tillbaka en mycket kompetent partner. Vårt mångsidiga dörr- och portprogram omfattar i stort sett alla brand- och rökskyddslösningar. Dessutom har vi tack vare vår flexibla tillverkningskapacitet mycket korta reaktionstider. Och därför kunde vi också leverera 300 brandskyddsdörrar och 52 brandskyddsportar inom mycket kort tid. Teckentrup-teamet övertygade alla med sin omfattande kompetens och sina stora tillförlitlighet - våra möten med hantverkarna på plats en gång i veckan var för alla en självklarhet.