blank

650 dörrar och portar monterades på 18 månader

Allt ur en enda hand

Företaget Zellstoff Stendal GmbH i staden Norden i delstaten Sachsen-Anhalt är den mest moderna och största tillverkaren av märkescellulosa i Europa och tillverkar upp till cirka 570 000 ton kvalitativt högvärdig blekt cellulosa per år. Denna cellulosa används bl.a. för tillverkning av tryck- och hygienpapper. Vid maximal kapacitet behöver fabriken varje dag ca. 9000 fastkubikmeter ved. Råmaterialet kommer skogar i södra och östra Tyskland i en omkrets på ca. 300 kilometer och levereras av mer än 500 lastbilar varje dag. Vid sidan om järnvägen och lastbilarna transporteras också en del av materialet på floden Elbe.

Från utvecklingen till den färdiga produkten kunde Teckentrup här övertyga med sin kompetens och långa erfarenhet. I de olika byggnaderna monterade Tecktrup både universaldörrar, säkerhetsdörrar, transformatordörrar och sidodörrar resp. nödutgångar. Dessutom är Teckentrups skjutportar, rullportar, takskjutportar och vikportar till stor fördel för företagets infrastruktur. Och var det endast några få portar som inte var skräddarsydda. Vad man behövde var ett anspråksfullt koncept för en industrianläggning med mycket komplex infrastruktur.

Ca. 600 dörrar, 40 rullportar och 19 vikportar samt takskjutportar och skjutportar stöder den komplicerade infrastrukturen och ser till att transporten fungerar utan problem. Alla dörrar och portar och alla komponenter har anpassats individuellt till till respektive monterings- och materialsituation, som ks-murverk, stålbetong eller trapetsplåt. Och Teckentrup kunde också realisera speciallösningar för i stort sett alla former, storekar och funktioner inkl. brand och rökskydd eller extra stabilitet. Dörrarnas och portarnas utseende anpassades till en klart och tydligt definerad design, som återspeglar företagets corporate identity. Med några få undantag lackades alla dörrar och portar med färgen RAL 1006. Dessutom utrustades alla dörrar med lämpliga, stötplåtar och identiska handtag. Som standard monterades här också ett väderskydd som skyddar mot slagregn.