Brandrullportar

Brandrullportar

Teckentrups brandrullport produceras i stålplåt med isolerad kärna och kan användas i normal drift. Skulle porten vara öppen vid brand, stängs den automatiskt och hindrar effektivt brandspridning. Porten finns i brandklasserna EW30, EW45, EW60 och EW90.