Byt land:
Snabbrullportar

Snabbrullportar

Snabbrullport med FU-styrning

Porten är en stor del av din verksamhet! Teckentrups snabbrullportar säkerställer ett problemfritt trafikflöde och minskar energiförlusten avsevärt under den långa kalla perioden. I inomhusmiljö är Teckentrups isolerade och robusta snabbrullport en utmanare till den traditionella oisolerade dukporten.

Idag ställs allt högre krav från företag på effektivitet inom distribution och produktion. Detta medför ökade krav på korta passagetider. Teckentrups snabbrullportar möter dessa krav hos sina kunder. Vi kan presentera olika typer av snabbrullportar med öppninghastighet upp till 1,5 m/sek.

Ladda ner material – Snabbrullport 1.0
Ladda ner material – Snabbrullport 2.0